• Onder het gebruik van de accommodatie wordt verstaan: het gebruik van de familiekamer, aula, condoleance-ruimte en/ of kapel.
• De mogelijkheid om aula en kapel gecombineerd te gebruiken is aanwezig.
• De basistijd voor uitvaarten inclusief gebruik accommodatie bestaat uit 1 uur.
• Vanaf een half uur voorafgaande aan de plechtigheid kunnen genodigden reeds in de hal verzamelen.
• De overledene mag maximaal een half uur voor de plechtigheid worden binnengebracht.
• Bij annulering van een begrafenis of crematie binnen 48 uur voor aanvang van de plechtigheid worden de volledige kosten in rekening gebracht.
• Er kan een kruis bij het graf geplaatst worden.