• muziek en beeldmateriaal dient uiterlijk 24 uur voor aanvang plechtigheid te worden aangeleverd.
Laurentius is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet tijdig of verkeerd aanleveren hiervan.
• muziek en beeld voor maandag: uiterlijk vrijdagochtend voor 11.00 uur aanleveren
• usb-sticks en cd’s: afgeven op kantoor.
• aanleveren per e-mail: laurentiusav@gmail.com