• Het aanleveren van beeld- en of geluidmateriaal dient uiterlijk 24 uur voorafgaan de aan de plechtigheid plaats te vinden. Indien dit niet gebeurd kan het geweigerd worden.
• Beeld- en of geluidmateriaal aanleveren vlak voor de plechtigheid is niet mogelijk.
• De aula beschikt over een ringleiding.
• In de aula kan op verzoek een beeld- en geluidsopname van de plechtigheid gemaakt worden.
• In de kapel kan op verzoek een geluidsopname van de plechtigheid gemaakt worden.
• Er kan een geluidsinstallatie geplaatst worden bij het graf.