• Indien bezoekers hun eigen consumptieartikelen mee willen nemen dient vooraf overleg plaats te hebben gevonden. St. Laurentius kan geen verantwoording nemen voor de samenstelling van de producten vanuit de voedselveiligheid.
• Bij het meebrengen van eigen consumptieartikelen wordt schotelgeld in rekening gebracht. Deze kosten hebben te maken met de inzet van materiaal en personeel.
• Er kan geen catering buiten op onze binnenplaats verzorgd worden, dit uit respect voor andere bezoekers van onze begraafplaats voor wie dit tot overlast zou kunnen leiden.
• Wensen m.b.t. de catering die afwijken van onze tarievenlijst dienen schriftelijk 36 uur voor aanvang condoleance te worden ingediend. Aanpassingen en of wijzigingen