• het afscheid heeft elders plaats gehad
• maximaal 10 nabestaanden begeleiden de overledene tot in de voorhal van het crematoriumpaviljoen, waar zij desgewenst de invoer in de oven meemaken
• duur maximaal 30 minuten
• kosten: tarief ‘nabestaanden mee tot in de voorhal; zonder gebruik overige accommodaties’