• het afscheid heeft elders plaats gehad
• de crematie wordt uitgevoerd door medewerkers van Laurentius zonder aanwezigheid van nabestaanden
• kosten: ‘crematie zonder meer’